Experimenty s kamerou a montáží

Na této stránce najdete výsledky různých neastronomických měření, která vznikla při kontrole a seřizování používané techniky.

Linearita CCD kamer

- nasycení pixelů v závislosti na délce expozice

SBIG ST-7 / antiblooming

Následující graf je výsledkem série snímků, kdy byla snímána rovnoměrně osvětlená bílá stěna s několika různými expozicemi, vždy při plném a polovičním rozlišení (binning 2x2). Zvláštní je průběh grafu při polovičním rozlišení - po dosažení nasycení asi 16 000 ADU přestává být odezva čipu lineární (graf se jakoby láme) a při libovolně dlouhé expozici nasycení nedosáhne větší hodnoty než asi 18 500 ADU. To je způsobeno tím, že tato kamera je vybavena antibloomingem (ABG - ochrana pixelů proti přetečení náboje při přeexponování), který však značně omezuje její dynamický rozsah (max. počet elektronů, který může pixel pojmout). Pro fotometrické použití se proto hodí spíše kamery bez antibloomingu.
Při zpracování byl použit program Iris, při snímání CCDOPS pro DOS.

linearita

SBIG ST-8XME

Obdobné měření s kamerou SBIG ST-8XME (bez antibloomingu) provedl Radek Kocián. Je vidět, že tato kamera má větší dynamický rozsah (lze se dostat až na max. hodnotu 65535 ADU), nicméně při úrovních nad 40000 ADU přestává být odezva lineární, proto je nutné tuto hranici při fotometrii nepřekročit. linearita

Zpět hlavní stránku (Vybavení)